YAPILANDIRMA III – Yapılandırma sonrası takip

Bankaların yapılandırma projesini onayladıktan sonraki 12-18 ay kritik önem taşımaktadır. Genelde yapılandırma projelerinde bir geri ödemesiz dönem ki bu dönemde yalnız faiz ödemesi, sonrasında da anapara ve faizin ödenerek borcun servis edildiği dönem vardır. Yapılandırma eğer bir dönüşüm projesine dayandırılıp, o paraleldeki varsayımlarla yapılan projeksiyona/nakit akışına uygun yapıldıysa, projeye uygunluğun…